عنوان : کلاس آموزشي نعلبندي و مراقبت از سم و اندام حرکتيتاریخ : 1395/02/27کلاس آموزشي نعلبندي و مراقبت از سم و اندام حرکتي اسب با حضور?? نفر از استانهاي اروميه.اردبيل.سنندج.خوزستان.کرمان.تهران.زنجان.طي دو روز با همکاري و ميزباني بسيار عالي مديريت محترم باشگاه سوارکاري اسواران برگزار و در پايان گواهي شرکت درکارگاه آموزشي توسط مدرس اين دوره؛آقاي مارتين بوزل به شرکت کنندگان اعطاء گرديد. در اين کارگاه براي اولين بار از نعلهاي پلي اتلن آلماني آموزش و استفاده شد... ضمن اين کارگاه شرکت کنندگان بصورت عملي 3 رأس اسب را که مشکلات نعلبندي و حرکتي داشتند توسط مارتين بوزل قيار ونعلبندي واصلاح شد.
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد