درباره ما
اهداف تشکیل کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی :
حمایت از اسب اصیل ایرانی
حفظ ذخایر ژنتیکی اسبهای اصیل ایرانی
شناسایی و بررسی و تنظیم تبارنامه مبنی بر استاندارد ملی و بین المللی
انتشار نشریه مرتبط با فعالیتها کانون
برگزاری کلاسهای آموزشی مرتبط با اهداف کانون( داوری- مربیگری و ...)
هدفمند کردن تولید اسب اصیل ایرانی
انجام فعالیتهای فرهنگی علمی ورزشی با مجوز تربیت بدنی یا مراجع ذیربط
برگزاری مسابقات همایشهای داخلی و خارجی با کسب مجوز
شناسایی حامیان اسبهای اصیل ایران در داخل و خارج کشور و ارتباط با آنها
گسترش فرهنگ اسب و اسبداری در بین علاقمندان در داخل و خارج از کشور
معرفی اسب اصیل ایران به جهان و انجام آنچه که در مسیر اهداف کانون لازم است
ایجاد مرکزی برای پرورش اسبهای اصیل ایرانی

پیام نامه کانون :

برای دریافت پیام کانون روی لینک زیر هر کدام از لینکها کلیک نمایید تا پیام نامه آن فصل را دریافت بفرمایید . برای دیدن پیام های کانون نیاز به pdf دارید.


بهار 1392
پیام نوروزی کانون ، نوروز 1392
زمستان 1391
پاییز 1391کمیته ها :

کمیته تبارنامه : دکتر علی رضایی نژاد ، شیرین سالارتاش
کمیته زیبایی : میثم حنایی
کمیته ورزشی اسبهای خالص ایرانی : مهندس یعقوب وفایی