دوستان عزیز درصورتیکه نام اسبی در بخش جستجو دیده نشد به این دلیل است که ازآن اسب کره ای به ما گزارش نشده است از آنجاییکه همه ما انسان هستیم و جایز به خطا امکان خطای انسانی هنگام تایپ اسامی وجود دارد لطفا حتما اسم اسب را با املاهای متفاوت نیز چک نمایید .

کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی به کلیه اسبهایی که مورد قبول واهو می باشد و در کتابهای تبارنامه کشور ثبت شده اند احترام گذاشته و به هیچ وجه هیچ اسبی را رد یا قبول نمیکند . تنها مرجع تایید یا عدم تاییداسبها فدراسیون محترم سوارکاری می باشد .


آخرین اخبار