عنوان : مهندس عليرضا پورحيدري به ديدار حق شتافتتاریخ : 1394/11/18کانون حمايت از اسب اصيل ايران در غم از دست دادن يار و يکي از بهترين هاي دنياي اسب ، آقاي مهندس عليرضا پور حيدري با خانواده محترم آن عزيز خود را شريک ميداند . روحش شاد و يادش گرامي
منبع خبر


كليد واژه‌ها :
واژه هاي كليدي یافت نشد