مشخصات مرکز :
نام مرکز :
مرکز پرورش اسب اصيل صدر
آدرس مرکز :
کرمان جوپار
تلفن مرکز :
09136160950
Mobile :
09136160950
آدرس سایت :
www.iranasilassociation.ir
پست الکترونیکی :
info@iranasilassociation.ir
آقاي نعمت الله جعفر يزدي 09136160950