مشخصات مرکز :
نام مرکز :
مرکز پرورش اسب اصيل پارسيا
آدرس مرکز :
ستان همدان،شهرستان رزن،شهرک دمق به سمت کبودرآهنگ،روستاي چورمق،روستاي مزرعه ديمورپرورش اسب اصيل پارسيا(اشرفي)
تلفن مرکز :
02146832224
Mobile :
09126650476
آدرس سایت :
http://www.parsiaasilhorse.com
پست الکترونیکی :
info@parsiaasilhorse.com
مرکز پرورش اسب اصيل پارسيا