مشخصات مرکز :
نام مرکز :
مرکز پرورش اسب اصيل فدک
آدرس مرکز :
لرستان - خرم آباد
تلفن مرکز :
091666674960
Mobile :
09166674960
آدرس سایت :
www.iranasilassociation.ir
پست الکترونیکی :
hosseini.ahmad@gmail.com
خانم فاطمه حسيني 09166674960