مشخصات مرکز :
نام مرکز :
مرکز پرورش اسب اصيل حنايي
آدرس مرکز :
خوزستان - شوشتر
تلفن مرکز :
09163060543
Mobile :
09163060543
آدرس سایت :
www.iranasilassociation.ir
پست الکترونیکی :
mh.6226@yahoo.com
آقاي محمد حنايي 09163060543